۱۳۹۰ شهریور ۵, شنبه

پنجم شهریور


 

پنجم شهریور- سالروز اعدام یازده تن از فعالین سیاسی چپ گرا در فرودگاه سنندج در سال ۱۳۵۸ به فرمان صادق خلخالی. 
احسن ناهید با برانکارد به محل تیرباران منتقل شدهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر