۱۳۹۰ آذر ۱۶, چهارشنبه

مهرانی که می خواهد عمو فری باشد،نه مدیری جان ذهن فریدون بزرگ بود،ذهن طنزهای تو کوچیک استنوشتم " سعید امامی زنده است" ، نگاه کنید به مهران مدیری ، خود ِ جنس نیست؟ ، دلقک بارگاه خلافت فریدون فرخزاد را برای لودگی و تمسخر بر گزیده است ، بیچاره نمی فهمد که فریدون فرخزاد را حتی حذف فیزیکی حذف نکرد . بگذریم ! صدای فریدون را عشق است !هر چند براین باورم که .
آزادی بیان قیدو بند ندارد/فرخزاد که امام معصوم نیست که نباید کسی بهش بگوید بالای چشت ابرو است. /امام مسموم (هما ن معصوم) را هم باید قلقلک داد /مهران مدیری هم که میزان الحراره نیست که ، آدم کومیکی هست امروز اینو مسخره میکنه فردا اونو ، دیروز بش خندیدی ، امروز دا ری بش فحش میدی به همین سادگی.اما واقعا وقتی شرایط برای طنز پردازی برابر باشد ان موقع مهران مدیری را می توان تبرئه کرد . اما وقتی خودش میداند که برای برادران حزب اله اجازه طنز ساختن ندارد پس خودش انسانیت کند برای طرف مقابل هم طنز نسازد . اگر هم روزی در کشورمان ازادی امد و ایشان توانست برای هر دو دسته طنز بسازد که ما استقبال هم می کنیم .صحبت ما از ایران است , شما درباره کدام کشور صحبت میکنید؟ ایران ؟... آزادی بیان ؟ یکبار دیگر به آنچه میفرمائید تاءمل کنید. از اینکه از آزادی بیان دفاع میکنید شاکرم. ولی نظرتان برای ایران صائب نیست هموطن.هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر